נס, נס, נס!

צבי ויינגרטן • תשע"א

דיון במהותו של נס ובכלל זה בניסי חנוכה. שיח לשבת מקץ