נפש, רוח, נשמה. 23 – ממוצעים בנר”ן

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

עיסוק במושגי הנר”ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 23.
על הממוצעים שבין כל עולם נפשי לזה שמעליו. על הממוצע שבין האין סוף לסוף בדמות הנר”ן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435