נפש, רוח, נשמה. 23 – ממוצעים בנר”ן

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

עיסוק במושגי הנר”ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 23.
על הממוצעים שבין כל עולם נפשי לזה שמעליו. על הממוצע שבין האין סוף לסוף בדמות הנר”ן.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435