נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

עיסוק במושגי הנר”ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 6

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435