נפש, רוח, נשמה. 24-בינה ותבונה

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

עיסוק במושגי הנר”ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 24 – בינה ותבונה. סיום העיסוק בישראל סבא ותבונה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435