נפש, רוח, נשמה. 26-הארת הנר”ן בזמן

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

עיסוק במושגי הנר”ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 26 – הארת הנר”ן בזמן

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435