נפש, רוח, נשמה. 27-מבוא ליחידה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

עיסוק במושגי הנר”ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 27-קונטרס ההשתטחות: סיום. מבוא ליחידה (בעיקר מהפתחי שערים)

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435