נפש, רוח, נשמה. 28-הנרנ"ח והאותיות

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 28 – נרנח"י אצל האדמו"ר הזקן – אותיות ונרנ"ח.