נפש, רוח, נשמה. 29- יחידה דקדושה ויחידה דס"א

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 29 – היחסים בין הנר"ן לח"י – אדמו"ר הזקן