נפש, רוח, נשמה.30-נרנ”ח אצל הראי”ה

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

עיסוק במושגי הנר”ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 29 – נר”ן – הראי”ה קוק

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435