נפש, רוח, נשמה.31-השתקפות הנר"ן במציאות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 31 – ג' גישות להשתקפות הנר"ן במציאות: המקובלים, החסידים ובעלי המוסר