נר, אור, שמן – שיעור לחנוכה

הרב שג"ר • תשס"ז

כאשר המטאפורות נתפסות כעולם עצמו, הזיקה בין האור של הנר לאור של החכמה הופכת להיות הממשות עצמה, והדלקת הנר היא אירוע, לא סימן או זכר.