התורה היא מפגש ושיח - בין הלומד לתורה, בינו לבין עצמו ובינו לבין הקב"ה

שיעור מבוא, מתודולוגיה ומטא:

סדרות שיעורים בעיון:

לתכנים נוספים: