מבוא לאחרונים: סיכום

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור סיום- ר' שמעון שקופ ותלמידיו, כ"ז תמוז.