רחל ולאה 1 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

חלק ב של השיעור הראשון בסדרה רחל ולאה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435