סוגיות צדקה – סקירה

הרב אורי ליפשיץ • י' בטבת תשע"ו

שיעור כללי 'במבט מלמעלה' על סוגיות הצדקה בדפים ז,ב – יא,ב.
הצדקה בהיבטיה הפורמליים – מערכת גבאות מסודרת ומחוקקת, ובהיבטיה פורצי הגבולות – חסד הפורץ את הדין והחוק, ולפנים משורת הדין.