סוגיית היזק ראיה: ראשונים ואחרונים

הרב אורי ליפשיץ • י"ד חשוון תשע"ו

חזרה על ההיבט הספרותי שבסוגיית הפתיחה, וסקירה מקיפה על שיטות הראשונים והאחרונים המרכזיות. דגש על המעבר מהיזק ראיה כמונח בלעדי מוביל בגמרא, לתמונה רבת פנים ובעלת השלכות נוספות – אצל מבחר מהמפרשים והפוסקים לאורך הדורות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435