סוגיית מקיף וניקף 2: למדנות מחקרית בסוגיא

הרב אורי ליפשיץ • ל' חשוון תשע"ו

שיעור מקיף בסוגייא בעקבות מאמרו של ד"ר מרדכי סבתו שהתפרסם ב'תרביץ', חוברת טבת-אדר תשס"א (עמ' 189-212). לאורך השיעור עלו שאלות מתודולגיה רבות לדיון בעניין מחקר התלמוד.