סוכות לנצח אחרי נעילה

רולי בלפר • תשס"ח

האיסור לעשות מן העשוי הוא שימור העראיות: אנחנו מושלכים החוצה ושם צריכים למצוא מקום בלי מפלט תחת כותרת של בית, אלא משהו אחר לגמרי. הסוכה צריכה להיות בנויה מעכשיו לעכשיו, זמנית – ההנחיה לעשות שלא מן העשוי יכולה לשרת מטרה זו כדבעי, אבל לא רק. יש בה יסוד עמוק יותר.