סיפור משפטי

עמיחי רוזנפלד • תשס"ח

פרשת משפטים מעבירה אותנו אל החלק המשפטי של התורה. כמו המצוות שניתנו בתורה עד עתה, פרשת משפטים משולבת בתוך סיפור. שיח לשבת פרשת משפטים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435