סיפור משפטי

עמיחי רוזנפלד • תשס"ח

פרשת משפטים מעבירה אותנו אל החלק המשפטי של התורה. כמו המצוות שניתנו בתורה עד עתה, פרשת משפטים משולבת בתוך סיפור. שיח לשבת פרשת משפטים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435