ספרות התלושים: האם יש בה בשורה רוחנית רלוונטית?

הרב אלחנן ניר • תשע"א

שיעור שני בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. סקירת יצירת התלושים: פיירברג, ברדיצ'בסקי ואחרים – ותגובת הראי"ה והרצי"ה קוק להתפתחות שהובילו.