ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב

כה’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435