ספר התניא 1: הקדמת המלקט

זוהר מאור • ט' חשון תשע"ו

לימוד הקדמת ספר התניא, שנכתבה גם היא בידי האדמו"ר הזקן -רבי שניאור זלמן מלאדי, ובה שערים להבנת מטרת החיבור.