ספר התניא 5: פרק ד'

זוהר מאור • ה' כסלו תשע"ו

לימוד תניא פרק ד, דיבור על הלבושים בנפש האלוקית ובירור עניינן.