ספר התניא 8: סיום פרק ו' ותחילת ז'

זוהר מאור • ג' טבת תשע"ו

המשך לימוד פרק ו', דיבור על שלושת הקליפות הטמאות, וגם על קליפת נגה. תחילת לימוד פרק ז'.