ספר התניא 7: פרק ו'

זוהר מאור • יט' כסלו תשע"ו

תחילת לימוד פרק ו' בתניא, תחילת ההתעסקות עם מבנה ה"סטרא אחרא". דיון בשאלת הרוע והטומאה במשנת בעל התניא.