ספר שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

ח’ תשרי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435