ספר שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"א

כט אייר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435