עולם הזה ועולם הבא 2

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

לימוד בפרק חלק – שיעור 2

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435