עומקא דליבא-על התשובה: יראה ואהבה חלק ג

הרב יאיר דרייפוס • כ"ד אלול תשע"ה

שיח ושיחה על בחינות יראה ואהבה בהלכות תשובה ובהלכות יסודי התורה לרמב"ם,
בתשובה, ובעבודת ה' בכלל