עומקא דליבא – על התשובה: יראה ואהבה חלק א

הרב יאיר דרייפוס • י' באלול תשע"ה

שיח ושיחה על בחינות יראה ואהבה בהלכות תשובה ובהלכות יסודי התורה לרמב"ם,
בתשובה, ובעבודת ה' בכלל