עונג שבת ופרסום נס חנוכה

הרב יאיר דרייפוס • ח כסלו תשע"ז

בעקבות שני מאמרים של הרב שג"ר, שיחה על עונג שבת ונר חנוכה כמצוות שאינן ציוויים חיצוניים אלא חלק מדמותו של היהודי.