עונשו של חוטא

צבי ויינגרטן • תשס"ט

ארבעה מבטים על מדרש אחד בו נשאלים ארבעה גורמים על עונשו של החוטא. שיח לשבת שובה.