עזרא כמבשר התורה שבעל פה – חלק א

הרב אלחנן ניר • כט אייר תשע"ח

לימוד פרק ז' בעזרא, עיסוק בדברי הגמרא על עזרא שחידש את כתב התורה ומשמעות חידוש זה. השיעור ניתן בעת העברת השגרירות האמריקנית לירושלים בכ"ט באייר תשע"ח והדים מאירוע זה שימשו כרקע ללימוד.