עיון במסכת בבא בתרא: כותל החצר לאור רצף סוגיות הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג חשוון תשע"ו

סידור הסוגיות שלאחר סוגיית היזק ראייה אומר דרשני. דרשות והגיגים על המהות והמשמעות העולה מעריכת הגמרא.