עיון במסכת יומא 3: פתיחה לסוגיית חצי שיעור

הרב אורי ליפשיץ • יד אלול תשע"ז

שיעור ראשון על סוגיית הפתיחה של הפרק השמיני במסכת יומא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435