עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור שמיני – קריאה באחרונים בסוגיית אונס בגיטין