עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור רביעי-עיסוק בסוגיית אונס בנישואין שיעור 1