עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 16 – שיעור שני בסוגיית ברכת חתנים