עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 17 – פתיחה לסוגיית פתח פתוח