עיון במסכת סנהדרין: בא במחתרת – סוגיית הגמרא 1

הרב נעם סמט • קיץ תשע"ח