עיון במסכת סנהדרין: בא במחתרת – סוגיית הגמרא 1

הרב נעם סמט • קיץ תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435