עיון במסכת סנהדרין: גילו של בן סורר ומורה

הרב נעם סמט • קיץ תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435