עיון במסכת סנהדרין: טעות הדיין – שיעור כללי

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח