עיון במסכת סנהדרין: טעות הדיין

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435