עיון במסכת סנהדרין: מלקות והתראה בבן סורר ומורה

הרב נעם סמט • קיץ תשע"ח