עיון במסכת סנהדרין: סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ח

עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סנהדרין.