עיון במסכת סנהדרין: סוגיית סמיכה

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח