עיון במסכת סנהדרין: פתיחה לסוגיית סמיכה

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435