עיון במסכת סנהדרין: רשות להורות

הרב נעם סמט • חורף תשע"ח