עיון במסכת סנהדרין 1: סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • ט חשוון תשע"ח