עיון במסכת סנהדרין 1: סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • ט חשוון תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435