עיון במסכת סנהדרין 3: דיני ממונות בשלושה א

הרב נעם סמט • כג חשוון תשע"ח